İleri Bant ile Çalışmak İster Misiniz?

İnsan Kaynakları

  • Aynı hedefe koşan ve birbirinin çabalarına saygı duyan insanların iş birliğiyle tanımlanacak bir ekip çalışması içinde olmasını sağlayarak bireyselliği ortadan kaldırmak,
  • Çalışanlarımızın her türlü bilgiye ve kendini geliştirmeye dayalı tüm eğitimlerine imkân sunmak ve güncel değişimlerden geri kalmamasını sağlamak,
  • Çalışanları yetkinlik ve performanslarına göre uygun pozisyonlara yerleştirmek, yaptıkları işin derecesine göre adil ücret almasını sağlamak,
  • Çalışanların mevcut pozisyonlarından şirket içinde ihtiyaçlar doğrultusunda oluşabilecek üst pozisyonlara ulaşmalarında kariyer planı oluşturmak, uygulamak ve değerlendirmek,
  • Çalışanlarımızın öz güvenini sağlamak, onların görüş ve önerilerine saygı duyarak yapılacak uygulamalara yön vermek,
  • Yöneticilerin çalışanları ile empati kurmasını sağlayarak çalışanlara iyi bir örnek olmayı hedeflemek,
  • Çalışanlarımıza iş ve işçi güvenliği, çevre güvenliği vb. diğer konuları ön plana alarak uygun, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlamak gerektiği takdirde yetkili mercilerle iş birliği içerisinde olmak.